Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Karate Kenamju

Huishoudelijk Reglement Karate Kenamju

Sporten bij Karate Kenamju is leuk, gezond en goed voor de weerbaarheid. Het betekent ook dat je de huishoudelijke regels kent en naleeft in de Dojo en tijdens het dragen van het gele trainingspak als speler, vrijwilliger, coach, ouder, verzorger, supporter, trainer etc.
Onderstaand de laatste versie van ons reglement.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Huishoudelijk Reglement voor karateka’s, ouders, trainers, coaches, vrijwilligers en supporters.

 

Verbondenheid

-

Openheid

-

Respect naar elkaar

 

Auteur:                Bestuur Stichting SportKarate Kenamju
Versie:                 1.0
Datum:                December 2015

 

Dojo-etiquette

Wij verwachten in de dojo dat de volgende regels worden gerespecteerd en nageleefd, door iedereen die de dojo betreedt:

Gedrag in de Dojo

Het is niet toegestaan de dojo (matten) met schoenen te betreden.

Het is niet toegestaan te eten in de dojo.

Tassen worden op de banken of tegen de muur geplaatst.

Mobiele telefoons worden op stil of uitgezet.

Voetballen in de zaal is niet toegestaan i.v.m. de spiegelwanden en de brandmelders.

Het is niet toegestaan de dojo te betreden zonder dat er een trainer in de zaal aanwezig is.

Zorgt dat de karateka, uw zoon/ dochter rustig in de gang wacht tot de les begint of tot de trainer aanwezig is in de zaal. Kinderen laten spelen in de zaal zonder trainer is niet toegestaan.

Als je in de dojo wacht op de les en er is een les bezig, ben je stil uit respect naar de sensei.

Als je tijdens de groetceremonie de dojo binnenkomt, neem je in seiza (op je knieën) plaats aan de zijkant van de dojo en ben je stil.

Bij sommige trainingen mag de ouder in de dojo stil toekijken. Praten met andere ouders dient op de gang te gebeuren, zodat de kinderen en trainers niet worden afgeleid. 

Toon respect en behulpzaamheid voor mede karateka’s.

 

Hygiëne en veiligheid

Zorg voor een schoon en gestreken karate pak.

Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt zijn.

Vermijdt nare lichaamsgeuren.

Sierraden moeten voor aanvang van de les worden afgedaan.

Bind lang haar vast in een staart.

Het dragen van beschermers tijdens sparren is verplicht.

Het is leden verboden om doping en/of andere stimulerende middelen te gebruiken.

 

(Gedrags-)regels voor ouders en/of supporters van karateka’s, ook tijdens toernooien

We verwachten van ouders en supporters van karateka’s sportief, respectvol en positief gedrag. Ook jullie zijn het visitekaartje van onze club.

 

Gedrag en voorbereiding bij een toernooi

Reageer uiterlijk op de door het WOC aangegeven datum op een uitnodiging voor wedstrijddeelname.

Informeer het WOC tijdig bij gewichtstoename, i.v.m. indeling in gewichtsklassen bij toernooien.

Zie erop toe dat de wedstrijdkarateka zich op tijd afmeldt voor een toernooi.

Zorg ervoor dat zoon/dochter ruim op tijd aanwezig is voor een training en/of een toernooi.

Zie erop toe dat banden, hand- en voetbescherming (rood en blauw), bitje, borstbescherming (dames), tok (heren) en indien van toepassing borstpantser en masker worden meegenomen en in goede staat verkeren.

Zorg dat er een schoon, gestreken, passend, wit karatepak wordt meegenomen. 

Een KBN paspoort is bij deelname aan toernooien verplicht. Zorg dat dit is aangevraagd en dat dit altijd wordt meegenomen.

Moedig de karateka op een positieve en plezierige manier aan.

Ga geen discussie aan met scheidsrechters of organisatie.

Bemoeit u zich niet met de teamopstelling welke wordt gekozen door de coach.

Na een verloren wedstrijd, wordt een kind getroost. Een kind straffen of belachelijk maken wordt als zeer ongewenst gedrag beschouwd.

Het nuttigen van alcohol tijdens een toernooi wordt niet gewaardeerd. Na het toernooi met mate.

Vragen en opmerkingen kunnen er altijd zijn, bij vragen over beslissingen van scheidsrechters of andere wedstrijd gerelateerde vragen wordt de coach of WOC benaderd.

Tijdens elk toernooi of clubevenement: toon een voorbeeldfunctie naar de karateka’s toe. Je bent er namens Karate Kenamju, bij wangedrag benadeel je Karate Kenamju.

 

Gedragsregels trainer(-s)/coach(-es)/ vrijwilliger(-s)

Onze trainers, coaches en vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie naar ouders en kinderen toe. Ook naar andere clubs. We verwachten een professionele, respectvolle, vriendelijke en open houding en communicatie met ouders en karateka’s en voorbeeldgedrag tijdens trainingen en toernooien.

Behandel elke karateka hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau.

Zorg dat je tijdig, liefst ruim voor aanvang van de training, aanwezig bent in de dojo.

Kinderen mogen de zaal niet betreden als er geen trainer aanwezig is, ze horen te wachten in de gang. Spreek kinderen en ouders er (desnoods herhaaldelijk) op aan als ze de zaal toch betreden zonder aanwezigheid van de trainer.

Na een verloren wedstrijd, wordt een kind getroost. Een kind straffen of belachelijk maken wordt als zeer ongewenst gedrag beschouwd.

Toon respect voor scheidsrechters, organisatie, ouders, karateka's, collega-coaches, vrijwilligers en supporters.

Tijdens elk toernooi of clubevenement ben je een voorbeeldfunctie voor karateka’s en ouders. Je bent er namens Karate Kenamju, bij wangedrag benadeel je Karate Kenamju!

Bij wedstrijden waar je coacht ben je ruim op tijd voor aanvang Kumite aanwezig om coachkaarten op te vragen en kinderen en ouders te begeleiden.

Benader karateka's, ouders en scheidsrechters met respect en een glimlach.

Je bent het visitekaartje van Karate Kenamju, houd dat in gedachten bij trainingen en toernooien en wanneer je het oneens bent met een (scheidsrechter-) beslissing.